r v. c class 2003$26,000(Moses Lake, WA)

2003, 29' coachman c class. Clean, no smoking,!! no pets. Only 38.000 miles. Fun to drive! !